Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

64-733 Drawsko

ul. Powstańców Wielkopolskich 83/85

tel. (67) 256-90-14

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1664313
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Kontakt

64-733 Drawsko
ul. Powstańców
Wielkopolskich 83/85
tel. (67) 256-90-14

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Podziękowanie Pani Dyrektor

Zapamiętajmy, że uśmiechów wiele ma godzina szarego dnia…

Chciałabym się skupić na ważnym słowie, którego często brakuje w naszej codzienności. Dziękuję…

Nauczycielom

za 28 różnorodnych studiów podyplomowych jakie ukończyli w okresie trwania gimnazjum,

Dziękuję

za 130 kursów internetowych realizowanych przy współpracy z CEO w Warszawie,

Dziękuję

za 47 stopni awansu zawodowego,

Dziękuję

za 105 projektów gimnazjalnych,

Dziękuję

za 16 sejmików gimnazjalnych,

Dziękuję

za 15 konkursów poetyckich,

Dziękuję

za 4 wieczornice z miejscowymi poetami,

Dziękuję

za ponad 90 wycieczek krajoznawczych,

Dziękuję

za 62 lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców,

Dziękuję

za uczestnictwo w 15 panelach SUS organizowanych przez różne szkoły w Polsce,

Dziękuję

za udział w 82 warszawskich szkoleniach  przygotowujących do zdobycia tytułu Szkoły Uczącej Się,

Dziękuję

za zdobycie przez 5 nauczycieli naszej szkoły kwalifikacji do prowadzenia kursów internetowych z zakresu oceniania kształtującego, technik motywujących, eksperymentowania i wzajemnego nauczania w ramach programu CEO Akademia Uczniowska,

za realizację projektu  unijnego  Rozwijanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów,  w ramach którego odbyło  się 130 rozmaitych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów  i prowadzenie  Biura Kariery Zawodowej we współpracy z różnymi zewnętrznymi instytucjami

Dziękuję

za przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, akademii szkolnych, imprez środowiskowych, za całokształt pracy w gimnazjum

 Dziękuję

Panu Włodzimierzowi  Gapskiemu  za szacunek do pracy, profesjonalizm i za to, że był naszym mentorem, doradcą i protoplastą tej szkoły.

Dziękuję

Pani Iwanie Nowak, naszej wicedyrektor za wieloletnią współpracę,  za godność i skromność w podejmowaniu wszelakich działań, za naukę i cenne wskazówki polonistyczne, które towarzyszyły mi w codziennej pracy administracyjnej,  za skupienie, doradztwo i troskę o dobre imię szkoły.

Dziękuję

Uczniom naszej szkoły za wzorową postawę jaką prezentowali na co dzień i za to, że było nam dane usłyszeć od mentora SUS z CEO w Warszawie  słowa, że do takiej szkoły nigdy nie jest za daleko i nie jest pod górkę…

Dziękuję

 

Jan Amos Komeński rzekł, że mądrości mamy czerpać  nie tylko z książek ale z nieba, ziemi, dębów i buków…i tak też czyniliśmy. Zawsze z optymizmem, zawsze po drogach trudnych, ambitnych ale z sercem na dłoni.

 

Rodzicom za wszelką pomoc i owocną współpracę,

Dziękuję

Dyrektorom Szkół Podstawowych i Przedszkola, za wymianę doświadczeń, za wszelkie konstruktywne uwagi, wskazówki i uśmiechy,

Dziękuję

Włodarzom Gminy Drawsko, Organowi Prowadzącemu Szkołę z Panem Markiem Tchórzką  - Wójtem Gminy za wskazywanie dróg rozwoju, wszelką  pomoc, wyrozumiałość, zwykłą codzienną sympatię,

Dziękuję

Pracownikom Obsługi, Kierowcom, Paniom Konwojentkom, Przyjaciołom  i Sympatykom naszej szkoły za codzienny trud, pomoc i wszelkie dobro jakie otrzymaliśmy w ciągu minionych lat,

Dziękuję

            Wszystkim nam skupionym wokół Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej 

życzę:

szczęśliwej drogi do ludzi bo kiedy człowiek kocha ludzi, wówczas otwiera się na ich potrzeby, słucha ich i wtedy jego słowa rosną jak kwiaty przy drodze. Można je sadzić, można je zrywać. Takie słowa prowadzą człowieka do domu, przechodzą z ust do ust  i znajdują mieszkanie w sercu”.

Życzę:

abyśmy znajdowali w sobie optymizm mimo przeciwności losu i potrafili żyć dla innych z pożytkiem dla siebie.

Dziękuję, Julita Szmuga